Preloader İptal
  • Zümrüt Cad. No:13 Odunpazarı/Eskişehir (Kalabak Su Deposu Karşısı)
  • +90(532) 581 94 08

  • hanedanpeyzajbotanik@hotmail.com

Temel Değerlerimiz

- Sürdürülebilir ve yenilebilir enerji kullanımına katkı sağlamak,
- Şefaf ve hesap verebilir hizmet anlayışına sahip olmak,
- Yerel ve yeni üretim ekipmanları ve malzemelere öncelik tanımak,
- Doğaya karşı sorumluluk bilincince olmak,
- Doğal peyzaja saygılı olmak,
- Biyolojik çeşitliliği korumak,
- Halkın istekleri ile kültür ve geleneklere saygı göstermek,
- Ekosistem tabanlı çok fonksiyonlu planlama yapmak,
- Toplum yararına halkçı paylaşımlar yapmak,
- Koruma ve kullanma dengesini sağlamak,
- Stratejik yönetim ve etkin denetim sağlamak,
- Çalışan ve müşteri tam memnuniyetini sağlamak,
- Takım çalışmasına önem vermek,
- Sektör ve sektörler arası iletişimi ve bilgi akışını yaygınlaştırmak,
- İşçi sağlığı ve iş güvenleri konusuna aşırı riayet etmek ve eğitimler sağlamak,
- Bilgi teknolojilerini değerlendirmek,
- Katılımcı olmak,
- Güvenilir olmak,
- Verimlilik ve maliyet etkenliği sağlamak,
- İnsana ve çevreye aşırı duyarlı olmak,
- Doğaya uyumlu projelere imza atmaktır.